April 17

Isak Dinesen

Isak Dinesen (Karen Blixen) (born April 17, 1885) Danish memoirist, short-story writer – “Babette’s Feast”


Giusy Ferreri

Giusy Ferreri (born April 17, 1979) Italian singer-songwriter