November 14

Karen Armstrong

Karen Armstrong (born November 14, 1944) U.K. religion scholar – Sacred Nature: Restoring Our Ancient Bond with the Natural World (2022)

An interview where Karen Armstrong discusses the existence of God here

Karen Armstrong on the concept of Sacred Nature
 here


Ma Boyong

Ma Boyong 马伯庸 (born November 14, 1980) Chinese novelist, science fiction and historical fiction - 长安十二时辰 The Twelve Hours of Chang'an (2017) (film title "The Longest Day in Chang'an) (2019)

Read more about Ma Boyong here

Ma Boyong talk on "When the ancients met the 12 constellations" (Chinese language)
 here


René de Clercq

René de Clercq (born November 14, 1877) Flemish (Belgian) poet

Rene de Clercq's "Gedichten" (Poems) here

Ik ben van den buiten / I'm from the outdoors

Ik kreeg van mijn ouders, / From my parents I got
Van ieder mijn part, / What I am — every part,
Van mijn vader mijn schouders, / From my father my shoulders,
Van moeder mijn hart. / From my mother my heart.
Ik vocht om mijn stuiten / I fought for my face
Met zuster en broer. / With sister and brother.
Ik ben van den buiten, / Outside is my place
Ik ben van den boer! / I am from the farm!

Bij d’eigensten pachter, / A farmer and tenant
Eerst koeier, dan knecht, / First herdsman, then servant,
Mijn klakke van achter, / My heels to the back
Mijn hoofd immer recht, / My head facing front,
Zoo dien ‘k om mijn duiten / So I earn my keep
En teer op mijn toer. / And feast on my feed.
Ik ben van den buiten, / Outside is my place
Ik ben van den boer! / I am from the farm!

Ik zout en ik zaaie, / I salt and I sow,
Ik eg en ik ploeg, / I till and I plow,
Ik mest en ik maaie, / I manure and I mow,
Ik zweet en ik zwoeg, / I sweat and I toil,
Ik klets in de kluiten, / I slog through the rows,
Ik glets in de moer. / I slide in the mud.
Ik ben van den buiten, / Outside is my place
Ik ben van den boer! / I am from the farm!

En hebben de zeisens / And here are the scythes
Gezinderezind; / Shimmering;
De mallende meisens / The maddening maidens
De wagens gepint; / The wagons with pints;
Dan zit ik te fluiten, / Then sit I and whistle,
Van boven op ‘t voer: / On top of the hay,
Ik ben van den buiten, / Outside is my place
Ik ben van den boer! / I am from the farm!