November 25

Alexis Wright

Alexis Wright (born November 25, 1950) Australian (indigenous) novelist, short story writer – Carpentaria (2006)


Lope de Vega

Lope de Vega (Félix Lope de Vega y Carpio) (born November 25, 1562) Spanish playwright, poet – The Star of Seville