September 5

Arthur Koestler

Arthur Koestler (born September 5, 1905) Hungarian/U.K. novelist, essayist – Darkness at Noon (1941)


Robert Fergusson

Robert Fergusson (born September 5, 1750) – Scottish poet


Bob Newhart

Bob Newhart (born September 5, 1929) – U.S. comedian


Werner Herzog

Werner Herzog (born September 5, 1942) German film director, screenwriter – Family Romance, LLC (2020)